Bae Yoon Hwan

'Neo-Eden' at Jinji Lake Art Museum

Bae Yoon Hwan is currently participating in a group exhibition 'Neo-Eden' at Suzhou Jinji Lake Art Museum, Suzhou, China.


Exhibition Title : <Neo-Eden>
Exhibition Venue : Jinji Lake Art Museum, Suzhou, China
Exhibition Date : 17 December, 2016 - 5 March, 2017
Artists:

China: Bian Xiaomeng,Cao Yu,Fan Xuechao,Han Fang,Li Liang,Li Linlin,Liu Jiajia,Liu Lining,Liu Qianyi,Liu Yazhou,Luan Jiaqi,Tan Tian,Tan Yingjie,Wang Enlai,Yu Feifei,Zhang ben
Japan:Daigo Ushi,Hikaru Suzuki,Rui Mizuki,Takuya Yamashita,Saeka Enokura,Yume Akasaka
Korea:Bae Yoon Hwan,Beak Jung Ki,Gim Deok Yeoung ,Koo Bon-a,Roh wa Jeong (Roh Yun Hee & Jeong Hyun Seok)


17 December 2016
149 
of 159